Affärsutveckling

Ofta talas det om affärsutveckling när företag startas eller när man står inför nya utmaningar. Men även välmående företag behöver kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga. KXM Management ger stöd i affärsutvecklingens alla steg.

Rekrytering

I en förändringsprocess kan det bli aktuellt att anställa nya medarbetare. Rekrytering blir därför en naturlig del i KXM:s arbete.

”Rak, tydlig, strukturerad och bra på att ta folk”