Många företag har så fullt upp med den dagliga verksamheten att de skjuter det viktiga strategiska arbetet åt sidan. Själva grunden i hela verksamheten är att det finns en realiserbar affärsidé där man kan skapa relationer med kunder och samarbetspartners. Men tider förändras och utveckling behövs. Och det är här affärsutveckling spelar en viktig roll. Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. KXM Management ger stöd i affärsutvecklingens alla steg, från vision, mål, nulägesanalys, strategi och taktik till den operativa utvecklingsfasen.

Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Men idag driver även många välmående företag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser. Det primära och konkreta resultatet av affärsutvecklingen är affärsplanen. KXM Management kan hjälpa till att utveckla befintliga affärsplaner eller ta fram nya.