”KXM har lett ett nytt, stort projekt hos oss och genom KXM fick vi en projektledare med stor säljerfarenhet som är rak, tydlig, strukturerad och bra på att ta folk. KXM har också coachat våra säljare.”

Niklas Larsson, vd
SWT Paper

 

”Vi har fått stöd med affärsplanering och hur vi ska jobba bättre med försäljning. KXM har hjälpt oss att tänka annorlunda och se hur vi ska nå den svenska marknaden bättre.”

Torbjörn Joelsson, delägare
Bjernereds såg

 

”KXM har gjort en praktisk marknadsstudie av vårt material DuraPulp. Vi har haft en öppen och konstruktiv dialog i projektet och fick i KXM tillgång till en riktigt bra säljerfarenhet som vi inte hade själva.”

Anna Altner, affärsområdeschef
Södra

 

”När vi rekryterade en ny säljare tog KXM hand om allt från planering, annonsering och urval, till uppföljning till dem som inte fick jobbet. Mycket proffsigt. Vi har också arbetat tillsammans med att utveckla vår affärsplan och vid sidan av att ge konkret stöd har KXM även hjälpt oss att hålla bra tempo i processen.”

Pär Börjesson, vd
Etikhus

 

”KXM är en inspirationskälla som hjälper oss att hitta vägen till vår framgång. Vi har egentligen ofta svaren själva och KXM får fram våra tankar och idéer. Men KXM bidrar också med egna förslag, till exempel nya sätt att nå kunder.”

Magnus Carlsson, vd
Carlsson & Co